Úvodná stránka

Už od nepamäti sa zhromažďujeme pod svojimi symbolmi. Pod symbolmi, ktoré reprezentujú našu identitu, poslanie a hodnoty. Pod symbolmi, ktoré vyjadrujú našu túžbu po jednote a víťazstve. Znovuobjavujeme pre vás svet symbolov – vlajok, práporov, znakov, erbov a znamení. Naším poslaním je pomáhať obnoviť tradície predkov a zachovať odkaz, rovnako ako sprístupňovať zákazníkom každodenné pridanú hodnotu, s ktorou je užívanie značiek a symbolov spojené.

Prápor pre hasiče

Do symbolov zachytávame vaše příběhy. Máte preto veľký vplyv na výslednú podobu symbolu. Vytvárame jej podľa profesionálneho grafického návrhu, v súlade s odbornými pravidlami a zákonnými predpismi a tiež so zohľadnením vašich prianí a predstáv. Zoznámte sa s našou kvalitnou a do posledného detailu precízne prácou, ktorá má zvuk českého skla a ktorú poznajú nielen hasičské zbory zo Slovenska, ale i Nemecka, Švajčiarska, Rakúska alebo Lichtenštajnska.

Pozrite sa na nové video hasičov z Dačic:

Video hasičov z Dačic

 

Vstúpte do sveta symbolov ALERION!